Een programma om een sprong te maken ...

tussen de thuistaal en de schooltaal